ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO

Μεγάλη ευκαιρία επιδότησης Συστημάτων Ποιότητας & Ασφάλειας (ISO9001:2008, ISO 22000:2005 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004/ ΕΜΑS, ISO 27000, SA 8000 και άλλων συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης)Οι επιδοτήσεις δίνονται μέσω των κάτωθι προγραμμάτων 
  • ΠΕΠ - ΕΣΠΑ
   Σκοπός: Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
   Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές (προσωπικό κάτω από 50 άτομα και κύκλο εργασιών κάτω από ? 10.000.000) υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από 1/1/2007 με επιλέξιμη δραστηριότητα πριν από 1/1/2009 και μέσο κύκλο εργασιών τριετίας άνω των ? 30.000.
   Προϋπολογισμός επένδυσης: ? 20.000 έως ? 200.000
   Ποσοστά χρηματοδότησης: 55% για Αττική, Θεσσαλονίκη, 65% για υπόλοιπη Ελλάδα.
  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ
   Σκοπός: Πιστοποίηση των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας ISO. Επιλέξιμες τόσο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο και ο απαραίτητος εξοπλισμός.
   Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από 1/1/2007 με θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία και μέσο όρο κύκλου εργασιών ? ? 30.000 τα έτη 2007 & 2008.
   Προϋπολογισμός επένδυσης: ? 30.000 - ? 80.000.
   Ποσοστά χρηματοδότησης: 50%.
 

Προγραμματίστε Επίσκεψη
Καλέστε στο 18220
ή συμπληρώστε την φόρμα.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player