Διενέργεια μελέτης HACCP έτσι όπως απαιτείται από τον την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σύστημα δεν είναι πιστοποιήσιμο αλλά μπορεί στο μέλλον με μικρές αλλαγές να πιστοποιηθεί είτε μέσω του ISO 22000:2005 είτε μέσω του Codex Alimentarius. Αποτελείται από 7 αρχές που είναι:


   
Αρχή 1η:Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων σε όλα τα στάδια.
 Αρχή 2η: Προσδιορισμός σημείων - διεργασιών τα οποία μπορούν να ελέγχονται για να ελαχιστοποιήσουν ή να εξαφανίσουν ένα κίνδυνο (κρίσιμα σημεία ελέγχου).
 Αρχή 3η:Καθορισμός των κρίσιμων ορίων τα οποία πρέπει να ικανοποιούν οι παράμετροι των κρίσιμων σημείων ελέγχου.
 Αρχή 4η:Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου και των κρίσιμων ορίων τους.
 Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που κάποιο κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου.
 Εγκατάσταση συστήματος αρχειοθέτησης και καταγραφής του συστήματος HACCP.
 Προσδιορισμός διαδικασιών επαλήθευσης οι οποίες βεβαιώνουν ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.
    
     
    

Προγραμματίστε Επίσκεψη
Καλέστε στο 18220
ή συμπληρώστε την φόρμα.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player